Golchin

Golchin Yellow Split Peas (Quick Cooking) 24 oz

لپه زرد زود پز گلچین

$ 3.99
All orders ship Monday, Tuesday and Wednesday of every week using 2-day delivery method.
Availability : In stock

$3.99

In stock

جزییات (Details in Farsi)
به دانه‎های جدا شده، پوست کنده و خشک شده حبوبات، لپه می‎گویند که انواع مختلفی دارد. نوع زرد آن در ایران در غذاهای مختلفی استفاده می‎شود، از جمله این غذاها می‎توان به انواع خورش، کوفته و آبگوشت و ... اشاره کرد. همچنین از لپه می‎توانید برای مواد داخل دلمه استفاده کنید. برای پخت این غذاهای خوشمزه ما لپه زرد زود پز گلچین را به شما پشنهاد می‎کنیم.