Golchin

Golchin Dill Weed Large in Jar 3 oz

شوید خشک گلچین

$ 4.99
All orders ship Monday, Tuesday and Wednesday of every week using 2-day delivery method.
Availability : In stock

$4.99

In stock

جزییات (Details in Farsi)
استفاده از انواع سبزیجات در آشپزی و غذاهای ایرانی بسیار رایج است. شوید یکی از سبزیجات بسیار معطر است که در آشپزی کاربرد بسیار دارد. شوید در دستور غذاهایی چون کوکو سبزی، سبزی پلو، آش رشته، پلو با لوبیا چشم بلبلی و شوید، باقالی پلو با شوید، کوفته شوید با باقلا، کوکو باقلا شوید، شوید ماست و بسیاری غذاهای دیگر استفاده می‌شود. شوید گلچین در بسته‌بندی مناسب، این سبزیِ معطر و پرکاربرد در آشپزی را برای تهیه غذاهای خوش‌مزه در اختیارتان قرار می‌دهد.